Creativiteit en kosten


Bij het inzetten van een externe consultant of interim manager wordt vaak allereerst gedacht aan de daarmee gemoeide kosten. Pas later komen de mogelijke revenuen aan bod.

 

Ik realiseer mij terdege dat er een duidelijke return on investment moet zijn. Dit vormt een standaardonderdeel van de intake, zodat vooraf duidelijk is wat er op dit punt verwacht kan worden.

 

De creatieve aanpak die ik hanteer, gaat uit van integrale oplossingsrichtingen, waarbij nadrukkelijk ook buiten de gebaande paden en bestaande kaders gezocht wordt. Door het vroegtijdig betrekken van alle betrokkenen in dit proces wordt weerstand omgebogen naar acceptatie. Door een zorgvuldige implementatie en nazorg worden de nieuwe, verbeterde processen goed verankerd in uw organisatie. Dit waarborgt een bestendige en stabiele werksituatie, waardoor de investering zo snel mogelijk kan worden terugverdiend.