HRM en Customer Services


HRM en Customer Services zijn twee nauw verweven gebieden binnen organisaties, die nog te vaak apart behandeld worden. Wordt de servicegraad verhoogd, dan zijn niet alleen de (interne) klanten meer tevreden, maar raken de medewerkers ook meer betrokken bij hun product en wordt de eigen verantwoordelijkheid eerder opgepakt.

 

Ik bekijk HRM-projecten daarom tevens vanuit de optiek van Customer Services. Ik doe dit ook bij Customer Services projecten: deze bekijk ik eveneens vanuit het oogpunt van HRM. Hierdoor zorg ik voor een integrale projectaanpak. Dit is goed voor de business, goed voor de klanten, goed voor de medewerkers en goed voor de efficiency.

Bovendien leidt deze aanpak tot verrassende oplossingen, die bij een aparte benadering niet snel boven water komen. Op deze manier is verandering niet een bedreiging, maar een gezamenlijke creatieve zoektocht naar een nieuwe manier van werken.

 

Mijn ervaring is, dat de bereidheid tot verandering toeneemt bij een integrale aanpak: de mensen om wie het gaat, zien dan eerder nut en noodzaak in van de verandering. Door hun betrokkenheid bij het veranderingsproces kunnen ze bovendien invloed uitoefenen op het uiteindelijke resultaat.