Vertrouwen


Een succesvolle procesverbetering staat of valt met vertrouwen: niet alleen met het vertrouwen in de consultant, maar vooral met het vertrouwen in het eigen kunnen, de eigen talenten en de mogelijkheden die beschikbaar zijn binnen de organisatie. Door mijn open aanpak en gegarandeerde vertrouwelijkheid creëer ik een veilige situatie. Hierdoor worden de beschikbare ideeën ten volle benut voor het vinden van oplossingen die eerder niet voor mogelijk werden gehouden.