Werkwijze


De werkwijze van Bering Interim Management kenmerkt zich door een menselijke benadering van een zakelijk probleem.

Procesanalyse

Nadat ik de hulpvraag van een organisatie zorgvuldig heb bestudeerd, kom ik met een eerste analyse van het probleem. Na toetsing hiervan bij u, als opdrachtgever, stel ik een aantal mogelijke oplossingen voor. Hierbij worden de belanghebbenden (management, medewerkers, OR, vakorganisaties) zoveel mogelijk betrokken.

Door te komen met creatieve out-of-the-box oplossingen worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische toepasbaarheid, kosten en kostenbesparingen, implementatie en nazorg.


Menselijke benadering
Ik trek processen vlot, motiveer en enthousiasmeer mensen door ze actief te betrekken bij de veranderingen en hun talenten te benutten. Ik doe dit met humor, neem angsten en barrières weg, geef vertrouwen en ga lastige vragen niet uit de weg. Ik communiceer gemakkelijk op alle niveaus en kan snel schakelen tussen abstracte langetermijnplanningen en concrete dagelijkse details. Tastbare resultaten van mijn creatieve aanpak zijn verbeterde, direct bruikbare processen, kostenbesparingen en tevreden klanten en medewerkers.

Inzetbaarheid

Door mijn brede ervaring ben ik inzetbaar als management consultant, projectmanager, change manager en lijnmanager.


Onafhankelijk

Ik werk onafhankelijk maar heb goede contacten met een aantal landelijk opererende bureaus. Indien uw opdracht zeer omvangrijk is of additionele expertise vraagt, kan in overleg worden bepaald of en in welke mate een beroep gedaan zal worden op de capaciteit van andere bureaus.